HLEDÁM PŘESNÉ AUTOKOBERCE PRO MÉ:

Prohlášení o ochraně osobních údajů Autokoberce.cz

 
 

Prohlášení o ochraně soukromí

Data nebo osobní údaje citlivé na soukromí jsou zpracovávány prostřednictvím internetového obchodu www.autokoberce-online.cz. Autokoberce-online.cz považuje pečlivé zacházení s osobními údaji velmi důležitého. Osobní údaje jsou proto pečlivě zpracovány a zabezpečeny námi. Při zpracování se řídíme požadavky Všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (AVG). To mimo jiné znamená, že:

- jasně uvádět účely, pro které zpracováváme osobní údaje. Děláme to prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů;
- omezit náš sběr osobních údajů pouze na osobní údaje požadované pro legitimní účely;
- nejprve vás požádejte o výslovné povolení ke zpracování vašich osobních údajů v případech, kdy je vyžadováno vaše povolení;
- přijmout vhodná bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních údajů a také požadavky stran, které zpracovávají osobní údaje v našem zastoupení;
- respektovat vaše právo nabízet, opravovat nebo mazat vaše osobní údaje ve vaší žádosti.

Autokoberce-online.cz je zodpovědný za zpracování dat. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, které osobní údaje shromažďujeme a používáme a pro jaký účel. Doporučujeme, abyste si toto pozorně přečetli.

Toto prohlášení o ochraně soukromí bylo naposledy změněno dne 24-05-2018.

Používání osobních údajů

Používáním našich služeb zanecháváte s námi určité informace. To mohou být osobní údaje. Osobní údaje, které nám poskytnete, používáme a používáme pouze v souvislosti se službou, o kterou jste požádali, nebo pro které je zřejmé, že nám je poskytujeme ke zpracování.

Pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů používáme následující data:

- Jméno a adresa adresy
- Telefonní číslo
- Fakturační adresa
- Emailová adresa
- Způsob platby
- Vaše uživatelské jméno
- Datum narození
- IP adresa

Registrovat

Můžete se zaregistrovat na určité části našich stránek. Po registraci uložíme osobní údaje, které jste zadali, pomocí zvoleného uživatelského jména, abyste je nemuseli pokaždé znovu zadávat a my vás můžeme kontaktovat v souvislosti s plněním smlouvy, fakturací a platbou. Pak Vám můžeme poskytnout přehled o produktech a službách, které jste si zakoupili u nás.

Nebudeme poskytovat údaje spojené s vaším uživatelským jménem třetím stranám, pokud to není nutné v souvislosti s prováděním smlouvy, kterou s námi uzavíráte, nebo pokud to vyžaduje zákon. Naše platby jsou prováděny poskytovatelem plateb Multisafepay. Zásady ochrany osobních údajů naleznete zde. V případě podezření na podvod nebo zneužití našich webových stránek můžeme předat osobní údaje příslušným orgánům.

Přístup k portálu

Prostřednictvím našeho portálu můžete přistupovat k prostředí pro správu, ve kterém můžete nastavit, specifikovat a měnit věci sami.

Procesní objednávka

Při objednávce u nás používáme Vaše osobní údaje ke zpracování. Pokud je to nezbytné pro řádné zpracování, můžeme vaše osobní údaje poskytnout i třetím stranám, což zahrnuje zpracování platby a odeslání zásilky. Přepravce obdrží od nás balíček s údaji o adrese. Další informace naleznete v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Reklama

Kromě informací na našich webových stránkách Vás můžeme informovat o našich (nových) produktech a službách: - poštou - e-mailem - prostřednictvím sociálních médií - telefonicky.

Kontaktní formulář a informační bulletin

Nabízíme newsletter, o kterém chceme informovat zájemce o našich produktech a / nebo službách. Každý newsletter obsahuje odkaz, který můžete použít k odhlášení. Vaše e-mailová adresa je automaticky přidána do seznamu účastníků. Pokud vyplníte kontaktní formulář na webových stránkách nebo nám zašlete e-mail, budou nám zasílaná data uchována, pokud povaha formuláře nebo obsahu vašeho e-mailu vyžaduje úplné zodpovězení a zpracování.

Distribuce třetím stranám

Kromě zpracování vaší objednávky nebudeme předávat žádné informace třetím stranám.

Google Analytics

Pomocí služby Google Analytics sledujeme, jak návštěvníci používají naše webové stránky. Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů s cílem uzavřít dohody o způsobu používání našich údajů. Dále jsme společnosti Google nedovolili používat získané informace služby Analytics pro jiné služby Google. Nakonec máme anonymní IP adresy.

Bezpečnostní

Přijímáme bezpečnostní opatření k omezení zneužívání a neoprávněného přístupu k osobním údajům. Provádíme zejména následující opatření: - Přístup k osobním údajům je chráněn uživatelským jménem a heslem - používáme zabezpečená připojení (Secure Sockets Layer nebo SSL), s nimiž jsou při zadávání osobních údajů chráněny veškeré informace mezi vámi a našimi webovými stránkami. Naše platformy jsou vždy aktualizovány, aby byla zajištěna nejlepší bezpečnost.

Webové stránky třetích stran

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky třetích stran, které jsou propojeny s touto webovou stránkou prostřednictvím odkazů. Nelze zaručit, že tyto třetí strany budou s vašimi osobními údaji nakládat spolehlivým nebo bezpečným způsobem. Před použitím těchto stránek doporučujeme přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů na těchto webových stránkách.

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučuje se, abyste si pravidelně prohlédli toto prohlášení o ochraně osobních údajů, abyste věděli o těchto změnách.

Zobrazení a změna dat

V případě dotazů týkajících se našich zásad ochrany osobních údajů nebo otázek týkajících se přístupu a změn (nebo vymazání) vašich osobních údajů nás můžete kdykoliv kontaktovat prostřednictvím níže uvedených údajů:
Autokoberce-online.cz
Adresa: PO Box 160
PSČ: 8281 AD
Místo: Genemuiden
Email: info@autokoberce-online.cz